X GUp 235/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 296/16

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 235/16

Data ogłoszenia upadłości: 19 kwietnia 2016r.

Data zakończenia postępowania: 12 stycznia 2017r.