X GUp 223/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 161/16

Data ogłoszenia upadłości: 14 kwietnia 2016r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  223/16

Data zakończenia postępowania: