X GUp 210/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 404/17

Data ogłoszenia upadłości: 22 marca 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  210/17

Data zakończenia postępowania: 23 marca 2018