X GUp 201/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 382/19

Data ogłoszenia upadłości: 5 marca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  201/19