X GUp 176/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1564/16

Data ogłoszenia upadłości: 10 marca 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  176/17

Data zakończenia postępowania: 15.10.2019 r.