X GUp 166/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2076/17

Data ogłoszenia upadłości: 23 lutego 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 166/18