X GUp 159/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1925/17

Data ogłoszenia upadłości: 21 lutego 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 159/18