X GUp 155/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 1967/16

Data ogłoszenia upadłości: 06 marca 2017r.

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  155/17