X GUp 152/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1146/18

Data ogłoszenia upadłości: 15 lutego 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  152/19, XIX GUp 878/19

Data zakończenia postępowania: 14 września 2022 r.