X GUp 132/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 1304/16

Data ogłoszenia upadłości: 23 lutego 2017r.

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  132/17

Data zakończenia postępowania: 26 kwietnia 2018r.