X GUp 121/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 1751/16

Data ogłoszenia upadłości: 20 lutego 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  121/17

Data zakończenia postępowania: