X GUp 1108/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1028/18

Data ogłoszenia upadłości: 10 grudnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  1108/18