X GUp 1096/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 172718

Data ogłoszenia upadłości: 6 grudnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  1096/18

Data zakończenia postępowania: 12 listopada 2019 r.