X GUp 1086/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1783/17

Data ogłoszenia upadłości: 28 grudnia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 1086/17

Data zakończenia postępowania: 7 lutego 2023 r.