X GUp 1041/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1698/18

Data ogłoszenia upadłości: 22 listopada 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 1041/18, XIX GUp 596/20

Data zakończenia postępowania: 25 lutego 2022 r.