X GUp 1040/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1699/18

Data ogłoszenia upadłości: 23 października 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  1040/18

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 5 grudnia 2018 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym