X GUp 1040/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1839/17

Data ogłoszenia upadłości: 15 grudnia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 1040/17

Data zakończenia postępowania: 15.03.2019