WA1M/GRp/1/2023

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania: WA1M/GR/1/2023

Data otwarcia postępowania: 30 stycznia 2023 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: WA1M/GRp/1/2023

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski