X GUp 368/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 227/16 

Data ogłoszenia upadłości: 20 czerwca 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 368/16