XVIII GUp 9/21 Hashtag Studio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 809/20

Data ogłoszenia upadłości: 28 stycznia 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  9/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 09.02.2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym