XVIII GUp 8/22 JM-Tronic S.A. w upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie upadłościowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 2/23 (wcześniej XVIII GU 495/21)

Data ogłoszenia upadłości: 17 maja 2023 r. (wcześniej: 20 stycznia 2022 r.)

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 8/22

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 25 maja 2023 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym