XVIII GUp 241/20 Mikado Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 897/20

Data ogłoszenia upadłości: 26 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  241/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 4 grudnia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym