XVIII GUp 224/20 Focus-Tex Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 748/20

Data ogłoszenia upadłości: 12 października 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  224/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 26 października 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym