XVIII GUp 210/20 Damax Plus Sp. z o.o. w upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie upadłościowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 1486/19

Data ogłoszenia upadłości: 20 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  210/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 31 sierpnia 2020

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym