XVIII GUp 207/20 Humana People to People Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 800/20

Data ogłoszenia upadłości: 19 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  207/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 31 sierpnia 2020

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym