XVIII GUp 182/20 John King Polska Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 534/20

Data ogłoszenia upadłości: 18 czerwca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  182/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 25 czerwca 2020

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym