XVIII GUp 104/21 LILY SPA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 64/21

Data ogłoszenia upadłości: 5 sierpnia 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  104/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 18 sierpnia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym