XVIII GUp 101/21 LK Designer Shops SA

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 77/21

Data ogłoszenia upadłości: 26 lipca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  101/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 4 sierpnia 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym