XVIII GRu 5/20 "Protect.me" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 62/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 26 listopada 2020 r.

Rodzaj postępowania: postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRu 5/20

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 4 grudnia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.