XVIII GRs 10/21 Leszek Wyszyński w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 47/21

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 26 listopada 2020 r.

Rodzaj postępowania: sanacja

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRs 10/21

Zarządca: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 13.10.2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.