XVIII GRp 20/20 Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 43/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 5 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 20/20

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 12 sierpnia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.