XVIII GRp 18/19 "Anwit" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 32/19

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 2 sierpnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 18/19

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski

Sędzia-komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

Data obwieszczenia w MSiG: 14 sierpnia 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.