XVIII GRp 1/22 MatKor Jolanta Siwiec w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania: XVIII GR 84/21

Data otwarcia postępowania: 14 stycznia 2022 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 1/22

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski