XVIII GRp 11/21 Studio Ogród Ewa Mikulska w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia PPU: XVIII GR 69/21

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 24 sierpnia 2021 r.

Rodzaj postępowania: przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 11/21

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym