X GUp 809/17 Orthokinetics Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1229/17

Data ogłoszenia upadłości: 16 października 2017

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 809/17

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 27 października 2017

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.