X GUp 597/17 Anna Łukaszczyk-Dukaczewska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Upadły: Anna Łukaszczyk-Dukaczewska - wspólnik Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 867/17   

Data ogłoszenia upadłości: 3 sierpnia 2017 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 597/17

Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska  

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 21 sierpnia 2017

Termin zgłaszania wierzytelności:  miesiąc od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym