X GUp 335/19 Wadwicz Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 35/19

Data ogłoszenia upadłości: 12 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  335/19

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 14 maja 2019

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym