X GUp 1108/18 G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1028/18

Data ogłoszenia upadłości: 10 grudnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  1108/18

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 18 grudnia 2018 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym