WA1M/GUp/18/2022 Przedsiebiorstwo "Dom Książki" Sp. z o.o. w upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie upadłościowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: WA1M/GU/7/2022

Data ogłoszenia upadłości: 17 maja 2023 r. (wcześniej: 6 września 2023 r.)

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: WA1M/GUp/18/2022

Syndyk: Sławomir Witkowski

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w KRZ