WA1M/GRu/3/22 DK 2018 Budownictwo Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania: WA1M/GR/77/2022

Data otwarcia postępowania: 17 listopada 2022 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: WA1M/GRu/3/2022

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski