WA1M/GRs/7/2022 Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restruktuyzacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie sanacyjne

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania: WA1M/GR/66/2022

Data otwarcia postępowania: 20 grudnia 2022 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: WA1M/GRs/7/2022

Zarządca: Sławomir Witkowski