X GUp 421/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 143/16 

Data ogłoszenia upadłości: 7 lipca 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 421/16

Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio 

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 22 lipca 2016

Termin zgłaszania wierzytelności:  miesiąc od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Przepisy właściwe: ustawa prawo upadłościowe i naprawcze w treści obowiązującej do dnia 31.12.2015