Udziały w spółkach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO UPADŁEGO

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ.

Syndyk Masy Upadłości Tomasza Horczyńskiego zaprasza do składania ofert w przetargu na zakup:

  • 399 udziałów w spółce Inicjatywa-Off Sp. z o.o. (KRS: 0000678741),
  • 99 udziałów w spółce „Multipośrednik” Sp. z o.o. (KRS: 0000348436).

Tryb sprzedaży: przetarg pisemny połączony z aukcją

Przedmiot sprzedaży:  

  • 399 udziałów w spółce Inicjatywa-Off Sp. z o.o.
  • 99 udziałów w spółce „Multipośrednik” Sp. z o.o.

Cena wywoławcza:  500 zł (słownie: pięćset złotych)

Termin składania ofert: 28.09.2023 r. (liczy się termin wpływu oferty do kancelarii syndyka)

Miejsce składania ofert:  Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno   

Otwarcie i rozpoznanie ofert: 29 września 2023 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A lok. 32 o godzinie 13.30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).


Z regulaminami przetargu można zapoznać się na stronie Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w w w . e – u p a d l o s c i . p l. Dodatkowe informacje można uzyskać wyłącznie drogą mailowa pod adresem mailowym Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego.