udział 1/4 w działce leśnej - Nowy Targ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ.

W celu udziału w przetargu zapoznaj się z regulaminem przetargu.

Syndyk zaprasza do składania ofert w przetargu na zakup udziału ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2798 położoną w Nowym Targu, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V WydziałKsiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00162424/5.

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę nr 2798 o powierzchni 5520 m2, jest położona w rejonie ul. Osiedle Nowe w miejscowości Nowy Targ, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Zlokalizowana jest na płn.-zach. obrzeżach miejscowości, pośród łąk i lasów oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozmieszczonej głównie wzdłuż drogi gminnej. W odległości około 180 m (w linii prostej) od działki znajduje się sklep z podstawowymi artykułami spożywczo-przemysłowymi, a w odległości 400 m mieści się przystanek autobusowy. Centrum miasta znajduje się w odległości około 4,5 km od nieruchomości, przychodnia zdrowia oraz poczta w odległości około 5,5 km, natomiast szkoła podstawowa około 3 km od działki. W odległości około 2,3 km od działki znajduje się wjazd na drogę krajową nr 47 łączącą Rabkę-Zdrój z Zakopanem. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Tryb sprzedaży: przetarg pisemny połączony z aukcją

Przedmiot sprzedaży:  udział ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2798 położoną w Nowym Targu, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V WydziałKsiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00162424/5

Cena wywoławcza:  9.660 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych)

Termin składania ofert: 16.12.2022 r. (liczy się termin wpływu oferty do kancelarii syndyka)

Miejsce składania ofert:  Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno   

Otwarcie i rozpoznanie ofert: 20 grudnia 2022 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A lok. 32 o godzinie 12.30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych).

Oferta, która wpłynie po terminie do Kancelarii Syndyka nie będzie rozpatrywana (decyduje fizyczny wpływ, nie data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymogów regulaminu przetargu nie będą brane pod uwagę.