Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. KEN 19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ.

W celu udziału w przetargu zapoznaj się z regulaminem przetargu.

Syndyk zaprasza do składania ofert w przetargu na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 88, o pow. użytkowej 48,40 m2 wraz komórką lokatorską nr 12 o powierzchni 2,80 m2 (piwnica) oraz miejscem postojowym nr 130 w garażu podziemnym, położone w budynku nr 19, wzniesionym na działkach nr 8/9, 9/7, 14/1, 14/2, 14/7, 17/20, 25, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, w województwie mazowieckim, zapisane w księdze wieczystej KW nr WA5M/00452667/8 oraz opisane w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4532/2011 umowy sprzedaży z dnia 05.10.2011 r..

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 88 pow. użytkowej 48,40 m2, położony na 4 piętrze w budynku oznaczonym nr 19, oraz miejsce postojowe nr 130 w garażu podziemnym budynku nr 19, wzniesionym na działkach nr 8/9, 9/7, 14/1, 14/2, 14/7, 17/20, 25, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej i jednocześnie przy zbiegu ul. płk. Zoltána Baló, z ul. Karola Borsuka w Warszawie, w województwie mazowieckim. Nieruchomość zlokalizowana jest przy głównej ulicy Ursynowa, południowej dzielnicy miasta stołecznego Warszawa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją handlowo-usługową, rozlokowaną głównie na parterach budynków. Nieruchomość ma dogodne położenie względem pozostałych części miasta, stacja metra Kabaty znajduje się w odległości 300 m, przystanek komunikacji miejskiej w odległości 600 m, a samo centrum miasta w odległości 12 km. W pobliżu znajdują się również tereny rekreacyjne takie jak park miejski Przy Bażantarni oraz Lasy Kabackie. Dostępność usług jest bardzo dobra. Na terenie osiedla znajdują się place zabaw, palcówki handlowo-usługowe, medyczne, przedszkole, szkoła podstawowa, poczta.

Tryb sprzedaży: przetarg pisemny połączony z aukcją

Przedmiot sprzedaży:  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 88, o pow. użytkowej 48,40 m2 wraz komórką lokatorską nr 12 o powierzchni 2,80 m2 (piwnica) oraz miejscem postojowym nr 130 w garażu podziemnym, położone w budynku nr 19, wzniesionym na działkach nr 8/9, 9/7, 14/1, 14/2, 14/7, 17/20, 25, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, w województwie mazowieckim, zapisane w księdze wieczystej KW nr WA5M/00452667/8 oraz opisane w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4532/2011 umowy sprzedaży z dnia 05.10.2011 r.

Cena wywoławcza:  522.681 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych)

Termin składania ofert: 16.12.2022 r. (liczy się termin wpływu oferty do kancelarii syndyka)

Miejsce składania ofert:  Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A / 32; 05-500 Piaseczno   

Otwarcie i rozpoznanie ofert: 20 grudnia 2022 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A lok. 32 o godzinie 13.30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.000 zł(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Oferta, która wpłynie po terminie do Kancelarii Syndyka nie będzie rozpatrywana (decyduje fizyczny wpływ, nie data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymogów regulaminu przetargu nie będą brane pod uwagę.