JM-Tronic SA - komputery, telefony, samochody, inne ruchomości (III przetarg - aktualizacja 19.01.2024)

Przedmiot sprzedaży i łączna cena sprzedaży:

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości spółki JM-Tronic SA -

536.972,78 zł netto w tym:

a)Elementy systemu wizyjnego wraz z systemem kontroli dostępu (5.009,33 zł);

b)Sprzęt komputerowy (39.521,28 zł);

c)Serwery (5.990,40 zł);

d)Smartphony (9.195,52 zł);

e)Budka wartownicza (1.305,60 zł);

f)Samochody i pojazdy (313.856,00 zł);

g)Centrum tokarskie HAAS ST-10 (162.094,65 zł).

Ceny jednostkowe zawarte zostały w załączniku 1 do regulaminu przetargu.

Wszystkie ceny są cenami netto (należy uwzględnić VAT w ustawowej wysokości).


Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki w formie przetargu bez nadzoru sądu 


Termin i miejsce składania ofert: do 6 lutego 2024 r.; Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 lutego 2024 r. g. 11.00; Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Z uwagi na długi okres postoju (od V.2022) nie ma możliwości uruchomienia pojazdów będących przedmiotem oferty.

W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.