JM-Tronic SA - komputery, telefony, samochody, inne ruchomości (IV przetarg - aktualizacja 22.03.2024)

Przedmiot sprzedaży i łączna cena sprzedaży:

ruchomości wchodzące w skład masy upadłości spółki JM-Tronic SA - 389.414,90 zł netto w tym:

a) Elementy systemu wizyjnego wraz z systemem kontroli dostępu (2.164,26 zł);

b) Sprzęt komputerowy (21.921,79 zł);

c) Smartphony (6.461,44 zł);

d) Budka wartownicza (1.044,48 zł);

e) Samochody i pojazdy (228.147,20 zł);

f) Centrum tokarskie HAAS ST-10 (129.675,72 zł).

Ceny jednostkowe zawarte zostały w załączniku 1 do regulaminu przetargu.

Wszystkie ceny są cenami netto (należy uwzględnić VAT w ustawowej wysokości).


Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki w formie przetargu bez nadzoru sądu 


Termin i miejsce składania ofert: do 16 kwietnia 2024 r.; Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 kwietnia 2024 r. g. 11.00; Kancelaria Syndyka, ul. Mleczarska 9A/32, 05-500 Piaseczno


Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Z uwagi na długi okres postoju (od V.2022) nie ma możliwości uruchomienia pojazdów będących przedmiotem oferty.

W myśl z art. 313 ust 1 PU sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.