Nieruchomość komercyjna - Raszyn (II przetarg)

Przedmiot sprzedaży: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Raszynie, Rybie, ul. Raszyńska 25, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1P/00056833/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dom jednorodzinny) oraz budynkami o funkcji usługowo-handlowej (warsztat oraz sklep samochodowy).  

Cena wywoławcza: 1.425.000 zł (słownie: milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony pod nadzorem sądu

Wadium: 50.000 zł

Termin składania ofert: 23 lipca 2018 roku

Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2018 roku o godz. 9.30

Miejsce otwarcia ofert: 

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
ul. Czerniakowska 100A, sala 120