Dom jednorodzinny - Wielgolas Brzeziński

UWAGA: 

SPRZEDAŻ  W TRYBIE PRZETARGU BEZ NADZORU SĄDU. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES KANCELARII. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W KANCELARII SYNDYKA. ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMOGI FORMALNE OFERTY - SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PRZETARGU.

Przedmiot sprzedaży: 

nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej numerem 236 o powierzchni 0,1 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 18 oraz budynkiem garażowym, położonej przy ul. Azalii w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów, powiat miński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00106028/0

Cena wywoławcza: 494.916 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych).

Tryb sprzedaży: przetarg publiczny nieograniczony bez nadzoru sądu

Termin składania ofert: 26 maja 2020

Termin otwarcia ofert: 27 maja 2020 roku o godzinie 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Kancelaria Syndyka Sławomira Witkowskiego, Piaseczno (05-500), ul. Kineskopowa 1B / 1