Artykuły medyczne (III termin)

Przedmiot sprzedaży: artykuły medyczne (głównie ortopedycznych)

Cena sprzedaż: łączna 200.125 zł netto; ceny jednostkowe zawarte zostały w poniższym zestawieniu 

Tryb sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki

Termin sprzedaży: nie wcześniej niż 9 października 2019 roku

Miejsce składania ofert: Kancelaria Syndyka  

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 


Dodatkowe zasady sprzedaży:

1. w razie wyrażenia zainteresowania nabyciem składników majątku upadłego przez więcej niż jedną osobę syndyk powinien zawrzeć umowę sprzedaży za najwyższą cenę

2. kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy

3. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący