Aktualności

4 czerwca 2018 (syg. akt: X GRp 20/17) – zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym

4 czerwca 2018 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.

Funkcja w postępowaniu: nadzorca sądowy


27 kwietnia 2018 (syg. akt: X GRp 19/17) – zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym

27 kwietnia 2018 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 28 marca 2018 r w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.

Funkcja w postępowaniu: nadzorca sądowy


11 kwietnia 2018 (X GUp 594/17) - sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości

11 kwietnia 2018 zrealizowana została sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze X GUp 594/17.

Funkcja w postępowaniu: syndyk masy upadłości


7 września 2017 (syg. akt: X GRs 9/16) – zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym

7 września 2017 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 7 czerwca 2017 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego.

Funkcja w postępowaniu: zarządca


10 sierpnia 2017 (sygn. akt: X GUp 341/16) – zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym

10 sierpnia 2017 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ zawarty w dniu 30 maja 2017 w oparciu o przepisy tytułu VA Części I ustawy Prawo Upadłościowe (układ w upadłości).

Funkcja w postępowaniu: syndyk masy upadłości


30 czerwca 2017 (syg. akt: X GRs 10/16) – zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym

30 czerwca 2017 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 7 czerwca 2017 r w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego.

Funkcja w postępowaniu: zarządca


25 maja 2016 (VI GRp 1/16)  - zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym

25 maja 2016 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził układ zawarty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego.

Funkcja w postępowaniu: doradca restrukturyzacyjny (zakres czynności m.in. analiza sytuacji spółki, określenie strategii restrukturyzacji, dobór środków restrukturyzacji, opracowanie wniosku o otwarcie postępowania oraz wstępnego planu restrukturyzacji, udział w rozmowach z wierzycielami)